Infobladet

Via ett informationsblad som delas ut i samtliga brevlådor informerar styrelsen medlemmarna om nyheter och förändringar, reparationer på gemensam utrustning och liknade.

Infobladet utkommer vid behov.

De senaste infobladen hittar du här som PDF-filer.

2024:  februari   mars   

2023:  mars  maj  juli  september  oktober  november  december

2022:  maj  juni  juli  september  november

2021:   januari  februari  april  juli  november  november II  december

2020:  februari  mars  april  maj  juni  september  november  december

2019:  februari  mars  april  juni  augusti  oktober  november  december

2018:  januari  februari  april  juni  juli  augusti  oktober  november  december

2017:  januari  februari  maj  majII  augusti  september  oktober  november  december

2016:  januari  april  juni  augusti  oktober  november  december

 


Top