Fakta för mäklare

Angående lägenheternas avgifter och p-platshyran för 2021: Styrelsen har beslutat att hålla avgifter och hyror oförändrade bortsett från garageplatshyran, som stiger med 100 kr till 500 kr/månad från 2021-01-01

För att beställa en mäklarbild kontaktas Hans Andersson, H.A. Redovisning & Förvaltning AB, antingen via E-post: hasse@hared.se eller tel: 08-449 85 52

Ansökan avseende medlemskap i Brf Brynjan för nya medlemmar skickas till: Brf Brynjan Runvägen 4 141 48 Huddinge.

Överlåtelseavgift, betalas av köparen: 1207 kr för år 2022 (2,5% av prisbasbeloppet 48 300 kr) Pantsättningsavgift: 483 kr för år 2022 (1% av prisbasbeloppet)

Föreningen bildades 1962, och är en äkta bostadsrättsförening.

Fastighetens byggår: 1962.

Brf Brynjans tomtmark är friköpt sedan byggåret, 1962.

Fastigheten består av 4 stycken 9-vånings punkthus plus markplan. I markplanet finns tvättstugor, cykelrum, matkällare och så vidare. Bostadslägenheterna ligger på plan 1, ovanför markplanet, och uppåt. I fastigheten igår också en affärslokal.

Antal lägenheter: 180, samtliga med bostadsrätt.

Antal lokaler: 5. Samtliga är uthyrda. En av lokalerna är en större (500 kvm) fristående lokal, Runvägen 2. Hyresgäst här är Noréns Färg.

Organisationsnummer: 712800-0697

Fastighetsbeteckning: Brynjan 1

Fastigheten värms med fjärrvärme från Södertörns fjärrvärme. Total uppvärmd yta är 11 907 kvm, inklusive bostadslägenheterna, hissplan, trapphus och källarplan (markplan). Även affärslokalen värms med fjärrvärme.

Senaste OVK-besiktningen utfördes hösten 2019. Nästa OVK utförs under 2025.

Radonmätning utfördes under oktober 2010 på plan 1 och i källarplanet. Mätningen visade på låga värden i lägenheterna, 20 – 40 Bq/Kbm, gränsvärde är 200 Bq/Kbm. Ny mätning av radon är inplanerat till hösten / vintern 2022.

El i lägenheterna är 3-fas. Automatsäkringar och jordfelsbrytare i samtliga lägenheter installerades i samband med stambyte 2010.

I lägenheternas avgift ingår värme, vatten, kabel TV (Comhem) och bredband (Stockholms Stadsnät). Även normalstort vindsförråd (cirka 5 kvm) och ett litet matkällarförråd (garderobsstorlek) ingår.

Den senaste energideklarationen utfördes under januari 2015 och visar följande energiprestanda för föreningens hus: 106kWh/kvm och år. Energideklarationen finns här som pdf-filer för respektive hus: Runvägen 4  Runvägen 6  Runvägen 8  Runvägen 10

Vissa nyckeltal per årsskiftet 2021/2022: Lägenheternas avgift: 586 kr år/kvm. Uppvärmningskostnad: 89 kr år/kvm (inklusive varmvatten). Elkostnad: 21 kr år/kvm. Föreningens lån: 2 359 kr/kvm.

Årsredovisningar för föreningen finns nedan som pdf-filer. 2014    2015    2016    2017   2018   2019   2020  2021

Föreningens stadgar, antagna 2017, som pdf-fil: Stadgar för Brf Brynjan.

Parkering: Föreningen har 134 p-platser varav drygt hälften har motorvärmaruttag. Hyreskostnad för p-plats med motorvärmaruttag är 225 kr/månad, och p-platser som saknar uttag kostar 150 kr/månad att hyra. Föreningen har policyn att det alltid ska finnas ledig p-plats för nyinflyttade.

Garage finns också, 22 stycken. Garageplatshyra: 500 kr/månad. Till garageplatserna är det kö. Kontakta styrelsen för information.

Gästparkering med 10 avgiftsbelagda platser finns, infart från Solfagravägen. Ytterligare gästplatser finns när Noréns Färg inte har öppet, se skyltning. Dessa är också avgiftsbelagda.

Inre reparationsfond för lägenheterna: Avsättning till fonden avslutad 2007. Ett fåtal lägenheter har fortfarande kvar ett outtaget belopp innestående i fonden. För uttag kontaktas styrelsen.

Utfört större underhåll och renoveringar de senaste åren:

Tak lades om 2006 med Derbigum. Utfört av: Smista takservice. Fasaderna putsades om 2007 – 2008. Färgsättning utförd av Huddingekonstnären Håkan Bull. Fönsterbyte utfördes under 2007, samtliga fönster och balkongdörrar utbytta. Pulverlackerad aluminium på utsidan och träklädd vitmålad insida. Dreh-Kipp ventilationsbeslag på flertalet fönster. Utfört av: Teknova. Ventilationen gicks igenom 2008 med byte av samtliga frånluftfläktar. En modern enerigisnål modell, som styrs av tryck och temperatur, installerades. Samtidigt byttes frånluftdonen i lägenheterna mot en mer lättrengjord variant. Stambyte utfördes under 2009 – 2010. Badrumen helrenoverades i samband med stambytet. Golvvärme i samtliga badrum. Handdukstork. Helkaklade väggar, klinkergolv. Vägghängd toalett. Duschdörrar i glas. Eluttag i väggskåp. Förberett för installation av tvättmaskin och tumlare i samtliga badrum (el, vatten och avlopp framdraget). Belysningen i trapphus, entréer, hissplan samt källarutrymmen byttes ut 2011 mot närvarostyrda, energisnåla armaturer. Målning i trapphus, hissplan, entréer och källargångar slutfördes våren 2011. Färgsättningen är även här utförd av Håkan Bull. I samband med målningsarbetet monterades socklar tillverkade av Ekerbergsmarmor i entréer och på hissplan. Ekerbergsmarmor låg sedan tidigare på golven i dessa utrymmen. Stenläggning av kullersten lades under balkongerna. Detta på grund av att ljuset inte riktigt ville nå in dit och därmed såg gräsmattan och de planteringar som fanns här aldrig bra ut. I entréerna byttes portpartier och bakdörrar ut 2012. De nya är tillverkade i ek. Ett passersystem med portautomatik installerades samtidigt. Garagebyggnader och miljöhus målades om 2013. Takavvattningen renoverades 2014. Tillbyggnad av föreningens affärslokal på Runvägen 2 pågick mellan 2016 och 2017. Ytan ökades från 305 kvm till 500 kvm. I samband med tillbyggnaden renoverades den äldre delen av byggnaden grundligt, med bland annat ny energisnål ventilationsanläggning och förbättrad isolering. Den nya arkitektritade fasaden mot Solfagravägen är mycket snygg och ger ett trevligt intryck av området vid infart på Runvägen. Tvättstugorna helrenoverades 2018. Ny maskinell utrustning samt nya klinkergolv och målning av väggar och tak, allt utfört i ljusa kulörer. Ljudabsorberande takplattor gör tvättstugorna extra trivsamma. Elcentralerna i källarna byttes ut 2018 mot moderna centraler med automatsäkringar och astrour som styr utebelysningen.

Renovering av hissar 2021 / 2022: Hissarna kommer att vara avstängda för renovering enligt följande OBS! uppdaterad 2022-04-19:

Runvägen 4, hissen kan användas men kan behöva stoppas tillfälligt, för kompletterande arbeten.

Runvägen 6, hissen kan användas men kommer att behöva stängas av under någon dag för byte av inredning i hisskorgen. Detta sker under våren 2022, avisering kommer i god tid.

Runvägen 8, hissen kan användas men kommer att behöva stängas av under cirka 2 veckor för kompletterande arbeten. Detta sker under våren 2022, avisering kommer i god tid.

Runvägen 10, hissen kan användas men kommer att behöva stängas av under cirka 2 veckor för kompletterande arbeten. Detta sker under våren 2022, avisering kommer i god tid.

I ett lite längre perspektiv kommer p-platserna och garagelängorna att behöva ses över.

Att renovera hissar och se över p-platser och garagelängor kommer inte att påverka lägenheternas avgifter, eftersom åtgärderna ryms inom underhållsplanen och medel finns avsatt.

Styrelsen följer utvecklingen av laddstationer för elfordon, solceller på taken (våra tak är troligen mycket lämpliga för detta) samt återvinning av värmen ur ventilationsluften från lägenheterna.

All el som föreningen köper, cirka 135 000 kWh årligen, som används i gemensamma utrymmen bl.a tvättstugor, driva hissar, trapphusbelysning och motorvärmare på p-platserna, är 100% miljömärkt och kommer från sol, vind och vattenkraft.

Frågor som du inte finner svar på här eller förslag på förbättringar av denna sida kan mailas till oss: brf.brynjan@gmail.com


Top