Fakta för mäklare

Angående lägenheternas avgifter och p-platshyran 2024: Styrelsen har beslutat att avgiften för 2024 ska vara oförändrad. Inga förändringar i hyreskostnaden för p-platser eller garage heller. Den enda förändring som beslutats för 2024 är en höjning med 10 öre per kWh för laddning av elfordon, priset efter höjningen som genomförs 1/1 -24 blir 1,75 kr/kWh.

För att beställa en mäklarbild kontaktas Hans Andersson, H.A. Redovisning & Förvaltning AB, antingen via E-post: hasse@hared.se eller tel: 08-518 178 71.

Ansökan avseende medlemskap i Brf Brynjan för nya medlemmar skickas till: Brf Brynjan Runvägen 4 141 48 Huddinge.

Nya medlemmar kallas alltid till ett informationsmöte innan inflyttning. Mötet tar cirka 45 minuter och syftar till att den nya medlemmen ska känna till lite om hur det fungerar att bo i Brf Brynjan, t.ex var tvättstugor och miljöhus finns och fungerar, vad som gäller vid renoveringar osv.

Överlåtelseavgift, betalas av köparen: 1432 kr för år 2024 (2,5% av prisbasbeloppet, 57 300 kr) Pantsättningsavgift: 573 kr för år 2024 (1% av prisbasbeloppet)

Föreningen bildades 1962, och är en äkta bostadsrättsförening.

Fastighetens byggår: 1962.

Brf Brynjans tomtmark är friköpt sedan byggåret, 1962.

Fastigheten består av 4 stycken 9-vånings punkthus plus markplan. I markplanet finns tvättstugor, cykelrum, matkällare och så vidare. Bostadslägenheterna ligger på plan 1, ovanför markplanet, och uppåt. I fastigheten igår också en affärslokal.

Antal lägenheter: 180, samtliga med bostadsrätt.

Antal lokaler: 5. Samtliga är uthyrda. En av lokalerna är en större (500 kvm) fristående lokal, Runvägen 2. Hyresgäst här är Noréns Färg.

Organisationsnummer: 712800-0697

Fastighetsbeteckning: Brynjan 1

Fastigheten värms med fjärrvärme från Södertörns fjärrvärme. Total uppvärmd yta är 11 907 kvm, inklusive bostadslägenheterna, hissplan, trapphus och källarplan (markplan). Även affärslokalen värms med fjärrvärme.

Senaste OVK-besiktningen utfördes hösten 2019. Nästa OVK utförs under 2025.

Radonmätning utfördes under hösten 2023. Radonhalten mättes till i snitt 122 becquerel per kubikmeter luft. Värdet ligger en bra bit under gällande övre gränsvärde, som är 200 becquerel per kubikmeter luft. Mätningarna sker, enligt gällande bestämmelser, med 10 års mellanrum.

El i lägenheterna är 3-fas. Automatsäkringar och jordfelsbrytare i samtliga lägenheter installerades i samband med stambyte 2010.

I lägenheternas avgift ingår värme, vatten, kabel TV (Tele2) och bredband (Stockholms Stadsnät). Även normalstort vindsförråd (cirka 5 kvm) och ett litet matkällarförråd (garderobsstorlek) ingår.

Den senaste energideklarationen utfördes under januari 2015 och visar följande energiprestanda för föreningens hus: 106kWh/kvm och år. Energideklarationen finns här som pdf-filer för respektive hus: Runvägen 4  Runvägen 6  Runvägen 8  Runvägen 10

Vissa nyckeltal: Lägenheternas avgift från 2023-01-01: 598 kr år/kvm. Uppvärmningskostnad, 2021: 89 kr år/kvm (inklusive varmvatten). Elkostnad, 2021: 21 kr år/kvm. Föreningens lån, 2022-01-01: 2 359 kr/kvm.

Årsredovisningar för föreningen finns nedan som pdf-filer. 2014    2015    2016    2017   2018    2019    2020   2021   2022 

Föreningens stadgar, antagna 2023, som pdf-fil: Stadgar för Brf Brynjan.

Parkering: Föreningen har totalt 138 p-platser varav 57 har motorvärmaruttag. Hyreskostnad för p-plats med motorvärmaruttag är 225 kr/månad, och p-platser som saknar uttag kostar 150 kr/månad att hyra. 32 p-platser  är försedda med laddbox för eldrivna bilar. Dessa kostar 250 kr/månad att hyra. Att ladda kostar 1,75 kr per kWh. Detta pris gäller fram till slutet av oktober 2024 när föreningens 3-åriga fasta elavtal går ut, därefter är det oklart vad elen kommer att kosta. Föreningen har policyn att det alltid ska finnas ledig p-plats för nyinflyttade medlemmar.

Garage finns också, 22 stycken. Garageplatshyra: 500 kr/månad. Till garageplatserna är det kö. Kontakta styrelsen för information.

Gästparkering med 10 avgiftsbelagda platser finns, infart från Solfagravägen. Ytterligare gästplatser finns när Noréns Färg inte har öppet, se skyltning. Dessa är också avgiftsbelagda.

Inre reparationsfond för lägenheterna: Avsättning till fonden avslutad 2007. Ett fåtal lägenheter har fortfarande kvar ett outtaget belopp innestående i fonden. För uttag kontaktas styrelsen.

Utfört större underhåll och renoveringar de senaste åren:

 • Tak lades om 2006 med Derbigum. Utfört av: Smista takservice.
 • Fasaderna putsades om 2007 – 2008. Färgsättning utförd av Huddingekonstnären Håkan Bull.
 • Fönsterbyte utfördes under 2007, samtliga fönster och balkongdörrar utbytta. Pulverlackerad aluminium på utsidan och träklädd vitmålad insida. Dreh-Kipp ventilationsbeslag på flertalet fönster. Utfört av: Teknova.
 • Ventilationen gicks igenom 2008 med byte av samtliga frånluftfläktar. En modern enerigisnål modell, som styrs av tryck och temperatur, installerades. Samtidigt byttes frånluftdonen i lägenheterna mot en mer lättrengjord variant.
 • Stambyte utfördes under 2009 – 2010. Badrummen helrenoverades i samband med stambytet. Golvvärme i samtliga badrum. Handdukstork. Helkaklade väggar, klinkergolv. Vägghängd toalett. Duschdörrar i glas. Eluttag i väggskåp. Förberett för installation av tvättmaskin och tumlare i samtliga badrum (el, vatten och avlopp framdraget).
 • Belysningen i trapphus, entréer, hissplan samt källarutrymmen byttes ut 2011 mot närvarostyrda, energisnåla armaturer.
 • Målning i trapphus, hissplan, entréer och källargångar slutfördes våren 2011. Färgsättningen är även här utförd av Håkan Bull. I samband med målningsarbetet monterades socklar tillverkade av Ekerbergsmarmor i entréer och på hissplan. Ekerbergsmarmor låg sedan tidigare på golven i dessa utrymmen.
 • Stenläggning av kullersten lades under balkongerna. Detta på grund av att ljuset inte riktigt ville nå in dit och därmed såg gräsmattan och de planteringar som fanns här aldrig bra ut.
 • I entréerna byttes portpartier och bakdörrar ut 2012. De nya är tillverkade i ek. Ett passersystem med portautomatik installerades samtidigt.
 • Garagebyggnader och miljöhus målades om 2013.
 • Takavvattningen renoverades 2014.
 • Tillbyggnad av föreningens affärslokal på Runvägen 2 pågick mellan 2016 och 2017. Ytan ökades från 305 kvm till 500 kvm. I samband med tillbyggnaden renoverades den äldre delen av byggnaden grundligt, med bland annat ny energisnål ventilationsanläggning och förbättrad isolering. Den nya arkitektritade fasaden mot Solfagravägen är mycket snygg och ger ett trevligt intryck av området vid infart på Runvägen.
 • Tvättstugorna helrenoverades 2018. Ny maskinell utrustning samt nya klinkergolv och målning av väggar och tak, allt utfört i ljusa kulörer. Ljudabsorberande takplattor gör tvättstugorna extra trivsamma.
 • Elcentralerna i källarna byttes ut 2018 mot moderna centraler med automatsäkringar och astrour som styr utebelysningen.

Pågående renovering av hissar. Hissarna är avstängda mellan följande datum:

Runvägen 8: 22/4 till 24/5 (vecka 17 till och med 21)

Runvägen 10: 27/5 till 28/6 (vecka 22 till och med 26)

Uppehåll för semestrar 6 veckor, vecka 27 till och med 32.

Runvägen 6: 12/8 till 13/9 (vecka 33 till och med 37)

Runvägen 4: 9/9 till11/10 (vecka 37 till och med 41)

I ett lite längre perspektiv kommer p-platserna och garagelängorna att behöva ses över.

Att renovera hissar och se över p-platser och garagelängor kommer inte att påverka lägenheternas avgifter, eftersom åtgärderna ryms inom underhållsplanen och medel finns avsatt.

Styrelsen följer utvecklingen av solceller (våra tak är troligen mycket lämpliga för detta) samt återvinning av värmen ur ventilationsluften från lägenheterna.

All el som föreningen köper, cirka 135 000 kWh årligen, som används i gemensamma utrymmen bl.a tvättstugor, driva hissar, trapphusbelysning och motorvärmare på p-platserna, är 100% miljömärkt och kommer från sol, vind och vattenkraft.

Frågor som du inte finner svar på här eller förslag på förbättringar av denna sida kan mailas till oss: brf.brynjan@gmail.com


Top