Lägenhetsnummer

Här finns tabeller som visar Brynjans interna lägenhetsnummer (1 till 180) och det nummer som Lantmäteriet har satt på lägenheterna (alltid 4-siffrigt).

Eftersom Runvägen 10 byggdes först så ligger lägenhet nummer 1 här. Lägenhet nummer 180 ligger i Runvägen 4 och det huset blev också färdigbyggt sist.

Lantmäteriets lägenhetsnummer används av myndigheter och organisationer för att identifiera lägenheterna.

Tabellerna fungerar så: Leta upp det lägenhetsnummer det gäller, t.ex lgh 138 i Runvägen 4. Då har lägenheten nummer 1103 i Lantmäteriets lägenhetsnummerregister enligt tabellen nedan för Runvägen 4.

Översättningstabell för lägenhetsnummer, Runvägen 4:

  Brf Brynjan = Lantmäteriet   Brf Brynjan = Lantmäteriet   Brf Brynjan = Lantmäteriet
     136         =       1101      151         =       1401      166         =       1701
     137         =       1102      152         =       1402      167         =       1702
     138         =       1103      153         =       1403      168         =       1703
     139         =       1105      154         =       1405      169         =       1705
     140         =       1104      155         =       1404      170         =       1704
     141         =       1201      156         =       1501      171         =       1801
     142         =       1202      157         =       1502      172         =       1802
     143         =       1203      158         =       1503      173         =       1803
     144         =       1205      159         =       1505      174         =       1805
     145         =       1204      160         =       1504      175         =       1804
     146         =       1301      161         =       1601      176         =       1901
     147         =       1302      162         =       1602      177         =       1902
     148         =       1303      163         =       1603      178         =       1903
     149         =       1305      164         =       1605      179         =       1905
     150         =       1304      165         =       1604      180         =       1904

Översättningstabell för lägenhetsnummer, Runvägen 6:

  Brf Brynjan = Lantmäteriet   Brf Brynjan = Lantmäteriet   Brf Brynjan = Lantmäteriet
       91         =       1101      106        =       1401      121        =       1701
       92        =       1102      107        =       1402      122        =       1702
       93        =       1103      108        =       1403      123        =       1703
       94        =       1105      109        =       1405      124        =       1705
       95        =       1104      110        =       1404      125        =       1704
       96        =       1201      111        =       1501      126        =       1801
       97        =       1202      112        =       1502      127        =       1802
       98        =       1203      113        =       1503      128        =       1803
       99        =       1205      114        =       1505      129        =       1805
     100        =       1204      115        =       1504      130        =       1804
     101         =       1301      116        =       1601      131        =       1901
     102        =       1302      117        =       1602      132        =       1902
     103        =       1303      118        =       1603      133        =       1903
     104        =       1305      119        =       1605      134        =       1905
     105        =       1304      120        =       1604      135        =       1904

Översättningstabell för lägenhetsnummer, Runvägen 8:

  Brf Brynjan = Lantmäteriet   Brf Brynjan = Lantmäteriet   Brf Brynjan = Lantmäteriet
       46        =       1101        61        =       1401        76        =       1701
       47        =       1102        62        =       1402        77        =       1702
       48        =       1103        63        =       1403        78        =       1703
       49        =       1105        64        =       1405        79        =       1705
       50        =       1104        65        =       1404        80        =       1704
       51        =       1201        66        =       1501        81        =       1801
       52        =       1202        67        =       1502        82        =       1802
       53        =       1203        68        =       1503        83        =       1803
       54        =       1205        69        =       1505        84        =       1805
       55        =       1204        70        =       1504        85        =       1804
       56        =       1301        71        =       1601        86        =       1901
       57        =       1302        72        =       1602        87        =       1902
       58        =       1303        73        =       1603        88        =       1903
       59        =       1305        74        =       1605        89        =       1905
       60        =       1304        75        =       1604        90        =       1904

Översättningstabell för lägenhetsnummer, Runvägen 10:

  Brf Brynjan = Lantmäteriet   Brf Brynjan = Lantmäteriet   Brf Brynjan = Lantmäteriet
         1        =       1101        16        =       1401        31        =       1701
         2        =       1102        17        =       1402        32        =       1702
         3        =       1103        18        =       1403        33        =       1703
         4        =       1105        19        =       1405        34        =       1705
         5        =       1104        20        =       1404        35        =       1704
         6        =       1201        21        =       1501        36        =       1801
         7        =       1202        22        =       1502        37        =       1802
         8        =       1203        23        =       1503        38        =       1803
         9        =       1205        24        =       1505        39        =       1805
       10        =       1204        25        =       1504        40        =       1804
       11        =       1301        26        =       1601        41        =       1901
       12        =       1302        27        =       1602        42        =       1902
       13        =       1303        28        =       1603        43        =       1903
       14        =       1305        29        =       1605        44        =       1905
       15        =       1304        30        =       1604        45        =       1904

 


Top