Fritidslokalen

I Runvägen 4 på bottenplanet är fritidslokalen belägen. Ingång från baksidan av huset.

Lokalen var från början avsedd för dagisverksamhet, numera används den av föreningen för årsmöten och liknande.

Lokalen kan hyras av föreningens medlemmar för födelsedagsfirande och liknande tillställningar.

Lokalen är utrustad med allt som behövs för upp till cirka 40 personer: bestick, tallrikar, glas, koppar osv. Ett fullutrustat kök samt ett större kapprum och ett toalettutrymme finns också.

Observera att det inte är tillåtet att ha fester kvällstid i lokalen då detta stör de boende i Runvägen 4 för mycket. Efter klockan 18.00 ska det vara tyst.

Bilparkering finns i lokalens närhet och är avgiftsbelagd.

Wifi / surfpunkt är installerat i lokalen, inloggningsuppgifter finns anslaget i kapprummet.

OBS! Enligt brandskyddsregler får maximalt 50 personer vistas samtidigt i lokalen

Ordningsregler för lokalen:

1) Förbud mot bilparkering råder utanför lokalen. Undantag: varutransporter dagtid. Avgiftsbelagd gästparkering finns och kan nyttjas. Se skyltning.

2) All verksamhet skall upphöra senast klockan 20.00 alla dagar. Dämpa ner tonen när ni lämnar lokalen. Boende på våningarna ovanför får under inga omständigheter bli störda, speciellt gäller detta högljuddhet utanför lokalen.

3) Den som hyr lokalen ansvarar för följderna av ett eventuellt ingripande från störjour eller ordningsmakt, t.ex förorsakat av störningar, parkering inom området etc.

4) Den som hyr lokalen ansvarar för städning, diskning och återställning av möbler.

5) Den som hyr lokalen svarar för kostnader som fritidskommittén åsamkas till följd av att inventarier, inredningen eller annat, behöver repareras eller nyanskaffas.

För bokning och ytterligare information kontakta fritidskommittén:

Monica Fernlund: 070-850 98 63

Några bilder…

Spelkväll, februari 2023, 3 bilder

Dukat för studentlunch!

Vernisage 2019…


Top