Ordningsregler för Brf Brynjan 

 1. Var aktsam och vårda föreningens (din!) egendom. Kostnader för underhåll och reparationer betalas av alla gemensamt.
 2. Vid akut skada skall du omedelbart underrätta styrelse, fastighetsförvaltare eller fastighetsskötare. Telefonnummer finns anslaget in entréerna.
 3. Använd ej lägenheten eller husets gemensamma utrymmen för annat än avsett ändamål, eller på annat sätt, som kan vara störande.
 4. Lämna aldrig portar, källardörrar eller vindsdörrar olåsta och släpp inte in okända personer i fastigheterna. Detta gäller också miljöhusen.
 5. Var sparsam med både kallvatten och varmvatten. Kostnader för vatten betalas av all gemensamt.
 6. Du får ej piska eller skaka mattor, sängkläder och dylikt genom fönster eller från balkongen, utan endast på avsedd plats. Grillning på balkongen är inte tillåtet.
 7. Cyklar, mopeder, rullatorer, rullstolar, barnvagnar och dylikt får ej ställas i portar eller källargångar. Ställ dessa i de allmänna utrymmen som finns. Fastighetsskötare har rätt att forsla bort ägodelar som är felaktigt uppställda.
 8. Vid upptäckt av ohyra skall detta omedelbart anmälas till styrelsen, förvaltaren eller fastighetsskötare.
 9. Husdjur ska noga övervakas så att de inte förorenar i fastigheten, i planteringar, på lekplatser samt parken. För hundar gäller kopplingstvång i Huddinge.
 10. Det är inte tillåtet att mata fåglar inom föreningens område eftersom det kan locka till sej råttor och andra skadedjur. Mellan Runvägen 4 och 6 finns ett fågelbord, använd detta för matning av fåglar.
 11. Efterlev parkeringsförbudet på Runvägen.
 12. Störande arbete (t.ex. bilningsjobb, borra i väggar, såga) får inte förekomma enligt nedan:           

        Vardagar före kl. 07.00 eller efter kl. 20.00.

        Lördagar före kl. 09.00 eller efter kl. 18.00.

        Söndagar, helgdagar och helgdagsaftnar får störande arbete inte förekomma alls.

        I övrigt får det inte förekomma återkommande störningar som besvärar grannarna.

        Om du skall ha fest, bör du meddela grannarna genom att sätta upp en lapp i hissen.

 13. Rökning är ej tillåten i trappuppgångar eller andra inre utrymmen. Lägg släckta fimpar i askkopparna utanför entréerna eller i någon av papperskorgarna. Städning av fimpar på gräsytor är kostsamt och vi får alla betala detta gemensamt.

Top