Styrelsen och övriga förtroendevalda:

 

Ordförande Jan Gellner Runvägen   4  4tr 070-725 19 29
Sekreterare Barbro Ljungholm Runvägen   6  6tr  
Ledamot Ingemar Fernlund Runvägen   8  7tr  
Ledamot Sten Ljungholm Runvägen   6  6tr  
Suppleant Åke Ryberg Runvägen 10  9tr  
Suppleant Per Ottosson Runvägen   6  2tr  
       
Valberedning Tomas Juhlin Runvägen   6  6tr  
Valberedning Pia Reischl Runvägen   6  8tr  
       
Revisor Tomas Juhlin Runvägen   6  6tr  
Revisor suppleant Eva Qvist Runvägen   4  2tr  
       
Fritidskommitté Monica Fernlund Runvägen   8  7tr 070-850 98 63
Fritidskommitté Irene Eriksson Runvägen   8  7tr 070-326 83 26

Styrelsen sedan årsstämman i juni 2021

Från vänster: Jan Gellner,  Sirpa Falk, Per Ottosson, Åke Ryberg, Ingemar Fernlund, Seija Falk och Barbro Ljungholm.

Telefonnummer till samtliga förtroendevalda är anslaget i entréerna.


Top