Styrelsen och övriga förtroendevalda:

 

Ordförande Jan Gellner Runvägen   4  4tr 070-725 19 29
Sekreterare Barbro Ljungholm Runvägen   6  6tr  
Ledamot Sten Ljungholm Runvägen   6  6tr  
Suppleant Madelen Andersson Runvägen   8  4tr  
Suppleant Elaine Hasselblad Runvägen   8  5tr  
       
Valberedning Tomas Juhlin Runvägen   6  6tr  
Valberedning Pia Reischl Runvägen   6  8tr  
       
Revisor Tomas Juhlin Runvägen   6  6tr  
Revisor suppleant Eva Qvist Runvägen   4  2tr  
       
Fritidskommitté Monica Fernlund Runvägen   8  7tr 070-850 98 63

 

Styrelsen sedan årsstämman i maj 2023

Från vänster: Jan Gellner,  Elaine Hasselblad, Sten ljungholm, Madelen Andersson och Barbro Ljungholm.

Telefonnummer till samtliga förtroendevalda är anslaget i entréerna.


Top