Styrelsen och övriga förtroendevalda:

Ordförande Jan Gellner Runvägen   4  4tr 070-725 19 29
Sekreterare Sirpa Falk Runvägen   6  9tr
Ledamot Ingemar Fernlund Runvägen   8  7tr
Ledamot Barbro Ljungholm Runvägen   6  6tr
Suppleant Åke Ryberg Runvägen 10  9tr
Suppleant Per Ottosson Runvägen   6  2tr
Valberedning Tomas Juhlin Runvägen   6  6tr
Valberedning Pia Reischl Runvägen   6  8tr
Revisor Lars Jansson Runvägen 10  6tr
Revisor suppleant Tomas Juhlin Runvägen   6  6tr
Fritidskommitté Monica Fernlund Runvägen   8  7tr 070-850 98 63
Fritidskommitté Irene Eriksson Runvägen   8  7tr 070-326 83 26
Fritidskommitté Linéa Larsson Runvägen   8  1tr

Styrelsen sedan årsstämman i maj 2020

Från vänster: Jan Gellner, Åke Ryberg, Sirpa Falk, Ingemar Fernlund, Barbro Ljungholm och Per Ottosson.

Telefonnummer till samtliga förtroendevalda är anslaget i entréerna.


Top