Styrelsen och övriga förtroendevalda:

Ordförande Jan Gellner Runvägen   4  4tr 070-725 19 29
Sekreterare Barbro Ljungholm Runvägen   6  6tr 070-538 91 72
Ledamot Ingemar Fernlund Runvägen   8  7tr 073-631 23 80
Ledamot Sirpa Falk Runvägen   6  9tr 0760-53 10 03
Suppleant Åke Ryberg Runvägen 10  9tr 073-877 32 70
Suppleant Per Ottosson Runvägen   6  2tr 070-660 35 21
Valberedning Tomas Juhlin Runvägen   6  6tr 070-994 68 58
Valberedning Pia Reischl Runvägen   6  8tr 070-725 46 69
Revisor Lars Jansson Runvägen 10  6tr 070-644 34 13
Revisor suppleant Tomas Juhlin Runvägen   6  6tr 070-994 68 58
Fritidskommitté Monica Fernlund Runvägen   8  7tr 070-850 98 63
Fritidskommitté Irene Eriksson Runvägen   8  7tr 070-326 83 26

Styrelsen sedan årsstämman i maj 2018

Stående från vänster: Jan Gellner, Sirpa Falk, Ingemar Fernlund och Barbro Ljungholm. Sittande: Åke Ryberg och Per Ottosson.

Telefonnummer till samtliga förtroendevalda är också anslaget i entréerna.


Top