Sopsortering

Att sortera sopor på rätt sätt är viktigt. Gör någon fel så uppstår kostnader för föreningen, som vi alla får vara med och betala via avgiften.


Utanför Runvägen 6 står ett antal containrar, utsällda av FTI (Förpacknings & Tidnings Insamlingen), på en bit mark som de hyr av Brynjan. I dessa containrar ska mycket av våra sopor sorteras:

Alla tidningar, t.ex dags och veckotidningar och reklamblad.

Alla kartonger, t.ex pizzakartonger, mjölk/juice-kartonger.

All förpackningsplast, t.ex omslagsplast, plastpåsar och frigolit.

All metallavfal, t.ex konservburkar, ölburkar och metallförpackningar.

Glas läggs i de glasigloos som står mittemot Runvägen 8.

Inget av ovanstående får läggas inne i miljöhusen. Allt är tydligt uppmärkt på containrarna, det är lätt att sortera rätt!


Miljöhusen utanför Runvägen 4 och 10.

Här sorteras det som återstår:

De bruna papperspåsarna som du har lagt ditt matavfall i läggs i de någon av de 2 behållarna (med lock) direkt till vänster innanför dörren. Det är frivilligt att sortera matavfall, SRV omvandlar detta avfall till ett miljövänligt drivmedel. Exempel: Rester av kött, fisk och skaldjur, rester av bröd, bananskal och andra frukter, tepåsar och kaffesump inklusive filter, potatisskal.

Övriga hushållsopor läggs i någon av de 4 gröna behållarna (inga lock) som står direkt till höger om matavfallsbehållarna. Avfallet ska vara brännbart. Exempel är blöjor och bindor, blommor och blomjord, kattsand samt matavfall, om du inte sorterar detta i bruna påsar.

Mindre grovsopor läggs i de 2 behållarna längst in till vänster. T.ex skor, porslin, plastleksaker, små möbler som först slagits i små bitar.

Elektronikavfall läggs i de 2 behållarna längst in till höger. T.ex datordelar, belysningsarmaturer, hårfönar, brödrostar.

Batterier, glödlampor, lågenergilampor och lysrör, läggs i respektive kärl framför behållarna för elektronikavfall. Kärlen är tydligt uppmärkta.


Enstaka lite större möbler och julgranar, läggs i föreningens grovsopcontainer. Kontakta fastighetskontoret för att låna nyckeln.

Avfall efter renoveringar och vitvaror, som kylskåp, spisar och tvättmaskiner, transporteras på din egen försorg till en återvinningscentral. Regulatorvägen 3 i Flemingsberg är den närmsta.

Färgburkar: Tömda och torra läggs i FTI:s metallåtervinningscontainer utanför Runvägen 6.
Är det färg kvar i burken måste den transporteras till återvinningscentral.

Länk till SRV:s återvinningscentraler

Sorteringsguider:

Länk till FTI:s återvinningsguide

Länk till SRV:s återvinningsguide

 

 


Top